Sammanställning gruppdiskussioner 26 november

Skriven 2017-01-12 09:37:19 av Mikael Håkansson
 
I diskussionerna deltog ÖOF:s styrelse, representanter från ungdomskommittén och representanter från OK Skogsströvarna, Tjalve IF, Boxholms OK, NAIS, OK Kolmården, Finspångs SOK

Inför mötet hade följande frågor skickats ut:
* Vad kan ÖOF styrelse göra för att stärka orienteringen i Östergötland?
* Hur ska vi kunna gå från Triangel till rektangel utan att bränna ideella krafter?
* Hur ska man fortsätta kunna engagera ideella krafter, och vad ska utnyttjas i kommersiell väg?
* Vad kan man göra för att få aktiva ungdomar att även fortsätta att vara kvar som juniorer och seniorer?

Under diskussionen kom vi in på
Ungdomar
Vad har vi för mål med att vara med vår verksamhet?
Vi behöver påminna oss om att alla ungdomar inte vill springa stafett– man måste kunna vara med ändå. Det måste få vara OK att vara med på klubbträningar. Att man ska vara välkommen även om man inte satsar fullt ut.

Att som klubb ibland erbjuda andra aktiviteter, t ex yogapass som omväxling. Sociala aktiviteter är viktiga.
Orienteringen är en tävlingssport – men det måste finnas andra aktiviteter också.

Var observant på vad vi säger till ungdomar, inte fokusera på resultat. Ett bra exempel är att säga: Har ni haft roligt i dag?
Det är OK att springa Öppen klass.

Ta bort tider för ungdomsklasserna! Är det möjligt att inte ha tidtagning upp till 13 -14-årsåldern? Ta tillvara på orienteringens idé – generationer som möts tillsammans, är ute i skogen, är unikt för orienteringen.

Stafetter där lagen inte behöver vara toppade. En social aktivitet. RF har länge haft som policy att man inte ska toppa lag före 14 års ålder.

Prisbord på tävlingar – gemensamma riktlinjer efterfrågas!
Kanske lottade priser?
Ungdomsserien i Linköping, ev blomma till de tre första varje tillfälle. Till höstens sista tävling tar varje klubb med sig lika många priser som man har deltagare. Ett stort prisbord och alla får pris.

Ungdomskommittén planerar vara ute på en tävling och informera om sin verksamhet.

Juniorverksamhet i ÖOF
Tidigare juniorer ville behålla SM-lägret. Kan vara svårt för de mindre klubbar att ordna. Kanske inte skriva SM-läger utan att det är ett läger i SM-relevant terräng.
Samarbete mellan klubbarna fungerar på ungdomssidan. Är det möjligt att lägga ut även juniorverksamhet i projekt för klubbarna?
Ska det vara två försäsongläger – med olika åldersfokus?
Stående program för juniorverksamhet – liknande ungdomsverksamhetens aktiviteter…
Regelbunden het och paketering.
En dag med flera aktiviteter för juniorer/unga ledare. Ev göra om Full Koll-dagarna och rikta dem mot ungdomar.
En återkommande aktivitet, samma tid och ev samma plats, samma program.

Andra utbildningar som riktas till ungdomar kring kartritning, arrangemang. En obligatorisk grej att gå en kurs i kartritning när man är 15?

Är det möjligt med uppföljning på individbasis för juniorer? LOK har seniorer som är mentorer för yngre, t ex gå genom banan efter tävlingar. En äldre som man kan fråga.

Ska initiativ komma från ungdomskommittén kring att brygga över från ungdom till junior?

Kartor för allmänhet
MAIF har kartor som finns vid klubbstugan. MAIF fått nya klubbmedlemmar på detta sätt. Banor görs några gånger/år med fasta kontroller .
Viktigt att ha tillåtelse från markägare – det kan ses som nedskräpning…
FSOK lägger ut träningar, finns tillgängliga under en tid. Kartan kan laddas ner från nätet som pdf.

Övrigt -ÖOF
Hur synlig är ÖOFs styrelse i klubbarna? Behövs en marknadsföring av styrelsen, också för att få in synpunkter.
Hur synlig är orientering i media? ÖOF skulle kunna utse en ansvarig som skickar info till media efter stora arrangemang.
Ska ÖOF skriva riktlinjer utifrån ett spridningsområdesperspektiv.

Önskemål om att ÖOF ska hjälpa klubbarna att utbilda kurser för ledare på alla nivåer! Köp in ledare!

Fråga kring ideellt eller betalt arbete–som punktinsats av speciella skäl kan det vara aktuellt.

Övrigt
Västergötland har USM-läger söndag kväll och avslutar med GM. Alltid någon eftermiddag med någon annan aktivitet. Detta har uppskattats.


Västergötland har O-camp som lockar många, 13-18-åringar. Ledare är ungdomar i åldern 18-25 år. Ungdomarna har med sig ledare från klubben.

Boxholms OK prövar att samlas i projektgrupper i stället för i kommittéer. Projektet initieras av styrelsen. Kan vara ett sätt att få flera att ställa delaktiga i föreningens arbete.

OK Roxen på torsdagar har distans på karta (utan kontroller) –även ungdomar lägger banor. Blir en övervikt killar som engagerar sig.

Vi är inte nöjda med den enkät som finns i Eventor. Den knäcker mer än den hjälper arrangörer att utveckla arrangemanget.

Bjuda in andra klubbar när man gör olika aktiviteter. Ordna en portal? Hur samordna kommunikation?

Hur göra information från ÖOF mer synlig? LOK får upp nyheter från ÖOF på sin hemsida.

Länkar som hör till denna nyhet
Protokoll gruppdiskussion

[Back] Tillbaka