Viltrapportmallen nu som ifyllbar PDF

Skriven 2017-03-31 21:13:42 av Per Magnusson
 
På arrangemangsträffen nyligen så framkom önskemål om en mer lätthanterlig mall som arrangörer kan (läs: ska) fylla i och skicka in efter sin tävling. En ny mall har nu tagits fram och den finns både som PDF man kan fylla i och som Excelark.

För att fylla i PDF-filen måste man använda en PDF-läsare som klarar av formulär, t.ex. Adobe Acrobat Reader. Ifyllt formulär skickas efter tävlingen (senast innan säsongens slut) till ÖOF:s mark- och viltansvarig Rolf Axelsson.

Länkar som hör till denna nyhet
Viltrapporten som ifyllbar PDF
Viltrapporten som Excelfil

[Back] Tillbaka