Konferens kring Friluftsliv och fysisk aktivitet

Skriven 2017-06-03 19:10:47 av Lena Fröberg
 
Länsstyrelsen bjuder in till en konferens kring Friluftsliv och fysisk aktivitet - hur lockar vi nya grupper till naturupplevelser och fysisk aktivitet? Konferensen är i Linköping den 31 augusti.

Friluftsliv bidrar till fysisk aktivitet, upplevelser och återhämtning och är av stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Att kunna få fler människor ut i naturen för att utöva friluftsliv är därför en angelägen folkhälsofråga.
Länsstyrelsen bjuder in till en kunskapsgivande konferens med möjlighet att diskutera och reflektera kring utvecklingen av friluftspolitiken i Östergötland. Hur kan vi samverka kring friluftslivsfrågor? Vad är det senaste inom friluftsforskningen? Vilka utmaningar står vi inför?

Länkar som hör till denna nyhet
Konferens Friluftsliv

[Back] Tillbaka