Rapport från årsmötet

Skriven 2018-03-10 17:14:47 av Per Magnusson
 
Årsmöte
Kjell Holmström svingar
ordförandeklubban på årsmötet
medan Carina Berger Svensson
för protokoll.
Den 8/3 hölls ÖOF:s årsmöte i Tjalvegården. På dagordningen stod de sedvanliga punkterna samt utdelning av utmärkelser och information och diskussion inför förbundsmötet.

Kjell Holmström valdes till mötesordförande och avverkade sedan dagordningen på ett glatt och effektivt vis.

Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna utan andra ändringar än att 2017 års utmärkelser först ska läggas till.

Kassör Bengt-Ove Blomkvist redogjorde för bokslutet som visade ett planerat underskott på knappt 40 000 kr; till stor del på grund av långa och därmed dyra resor till USM och USM-läger. Behållningen i kassan är mycket god och det är bra att pengarna kommer till nytta. Revisorerna hade inget att anmärka på och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Verksamhetsplanen antogs, liksom den föreslagna budgeten som visar ett underskott på nära 90 000 kr. Återigen till stor del på grund av långa ungdomsresor.

Hela den sittande styrelsen omvaldes och den förstärktes dessutom genom att Eva-Karin Jönsson (OK Kolmården) valdes in som suppleant. Även revisorerna omvaldes, men i valberedning ersattes Thomas Stenström (LOK) med Gitte Engström (LOK).

De formella förhandlingarna avslutades av omvalde ÖOF-ordföranden Lena Fröberg.

Utmärkelser

Priset Årets arrangemang gick till veteran-SM som anordnades av TGOK och MAIF. Ett hedersomnämnande gavs också till SSK för Stjärnorpsmedeln som arrangerades på ett utmärkt sätt trots att den lilla klubben plötsligt förlorat sin banläggare och kartritare.

"Årets ledare" gick till Olle Lindman i FSOK, inte minst för sin flit när det gäller att ordna träningar för klubbmedlemmar och andra.

Klubbpriset i O-ligan gick till LOK medan "Raketen" togs hem av Tjalve.

Stipendiet ur Thomas Kleists minnesfond för stöd till god juniorverksamhet gick till OK Roxen och delades ut av Katarina Kleist som också ordnat vackra tulpanbuketter som följde med alla utmärkelserna.

Årsmöte
Katarina Kleist delar ut en kram och stipendiet ur Thomas Kleists minnesfond till Joakim Waltersson i OK Roxen för klubbens juniorverksamhet.

Förbundsmötet

Det har kommit in ett antal förslag från SOFT:s styrelse samt motioner till förbundsmötet som hålls den 17-18/3. Förslagen och motionerna gicks igenom översiktligt. Tongångarna var något ifrågasättande vad gäller förslaget om nya regler som gör att SOFT även ska kräva in avgifter från närtävlingar (inte minst veterantävlingar kan man förmoda). Däremot hördes en mer positiv inställning till motionerna om större kartskalor. Exempelvis att låta distrikten ge tillåtelse till att använda skalan 1:7500 även för yngre klasser än HD60.

Halva SOFT:s styrelse är på väg att bytas ut och det har kommit kritik mot att valberedningens förslag har en stor tyngdpunkt på Stockholm och minst sagt gles representation från Norrland.

Mer information om valberedningens förslag samt motionerna finns i en artikel i Skogssport (numera även digital!) som länkas nedan.

GDPR

Den 25:e maj börjar en ny lag om personuppgifter, kallad GDPR (General Data Protection Regulation), att gälla. Det är oklart exakt hur denna påverkar orienteringsrörelsen och det finns ännu inte så mycket information från SOFT och RF. SISU är i startgroparna för att ordna någon sorts utbildning i frågan. En allmän rekommendation till klubbarna kan vara att inventera vilka uppgifter som hanteras och vilka som har tillgång till dem samt att följa vad som händer inom detta område.

Länkar som hör till denna nyhet
Foton
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Artikel i Skogssport om förbundsmötet

[Back] Tillbaka