GDPR för idrottsföreningar

Skriven 2018-04-02 22:19:50 av Lena Fröberg
 
Den 25 maj 2018 träder nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i alla EU:s medlemsländer. Syftet med det nya regelverket är att stärka rättigheterna för den enskilde individen när det gäller behandling av dennes personuppgifter.

Riksidrottsförbundet, Östergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna bjuder in till webbutbildning och workshop kring GDPR. Utbildningen ges vid tre tillfällen under april och maj.

På www.rf.se/Personuppgifter hittar du material och fakta om hur idrottsrörelsen i stort hanterar personuppgifter. Bland mycket annat finns där en ny film plus en folder som enkelt beskriver vad GDPR innebär för föreningen.
Med anledningen av GDPR jobbar nu Svenska Orienteringsförbundet med att göra nödvändiga anpassningar i Eventor och de övriga system/register. SOFT kommer att sammanställa vad som ändras i och med den nya lagen och vilka effekterna blir för den enskilda orienteraren och klubben. Information om detta kommer under april månad.

Länkar som hör till denna nyhet
Inbjudan GDPR-information
RF:s information om GDPR
SOFT:s information om GDPR

[Back] Tillbaka