Information om Barn och ungdomars tävlande

Skriven 2019-01-30 22:06:04 av Lena Fröberg
 
SOFT har låtit göra en undersökning kring Barn och Ungdomars tävlande. I samband med ÖOF:s årsmöte den 7 mars kommer Lars Greilert från SOFT att ge en presentation av vad som kommit fram.

Syftet med undersökningen kring Barn och Ungdomars tävlande är att få ett underlag för beslut kring tävlingar för våra yngre orienterare. Man har samlat in ett brett underlag genom att titta på hur man gör i andra idrotter t ex runt tidtagning och resultat, tagit del av forskning, använt statistik från t ex Eventor. Man har också intervjuat barn, ungdomar, ledare och föräldrar.
I samband med ÖOF:s årsmöte i LOK-gården den 7 mars får vi Information om undersökningen. Diskussionen får sedan föras vidare i klubbarna och på ungdomsledarträffar.
Anmälan görs via kalendern på ÖOF:s hemsida senast 4 mars. Välkomna!


[Back] Tillbaka