Protokoll

Protokoll finns på sidan för protokoll.

Gamla dokument hittar ni på sidan för dokumentarkiv.

Styrande dokument


Administrativa och ekonomiska riktlinjer 130.37 kB
Ansökan om utmärkelser 263.99 kB
ÖOF stadgar 2010 187.58 kB
Verksamhetsmål och arbetsområden 177.85 kB

Aktuella dokument 2017


Inbjudan Kartkurs 20170121 345.47 kB
Dagordning årsmöte 2017 54.09 kB
Inbjudan Full koll 28 januari 2017 28.37 kB
Kallelse till årsmöte ÖOF 2016 69.81 kB
Minnesanteckningar från Ordförandekonferens 2017 199.23 kB
Protokoll Årsmöte 2017 26.31 kB
Verksamhetsberättelse 2016, reviderad vid årsmötet 409.61 kB
Verksamhetsplan ÖOF 2017 163.05 kB

Aktuella dokument från ungdomskommittén


Distriktsmatchen huvuddokument 252.50 kB
Lathund för DM, GM och USM 279.70 kB
Lathund för Rikslägret 360.06 kB
Lathund USM-läger 277.79 kB
På- och avstigningsplatser Östergötland 799.66 kB
Rekommendation gällande "springa egen tävling" 27.51 kB
Stomplan 2015 10.96 kB
Team Östergötland 284.70 kB
Uttagningskriterier och information 292.30 kB

Aktuella dokument från ungdomskommittén 2015


Bilder USM-lägret 2017 1.81 MB
PM USM-lägret 2017 182.50 kB
Gynnarnas stipendium 161.85 kB
Inbjudan Eftersäsongslägret 2017 200.50 kB
Kontakt-, fukaturainfo och lite annat gällande arrangemang 56.26 kB
Info om Distriktsmatchen 2017 65.62 kB
Info GM 2017 585.49 kB
Inbjudan OL-konfa 2018, uppdaterad 824.15 kB
Reseinformation USM 2017 41.57 kB
Stomplan ÖOF ungdom 10.50 kB
Team Östergötland 2017 261.77 kB
Rapport USM-lägret 2017 512.60 kB
Rapport från USM 2017 2.52 MB
Bild från USM-läger 2017 260.57 kB
Inbjudan USM-läger 2017 710.89 kB
Uttagna USM 2017 62.23 kB

Aktuella dokument från juniorverksamheten


Inbjudan tävlingsresa Skåne mars 14_OL.pdf 131.03 kB
Inbjudan hemmaläger vinter 2014 186.39 kB
ÖOF juniorsamling 9:e augusti i Finspång 186.10 kB
Överraskningsläger 2017 74.89 kB
Prel plan 2014.pdf 52.07 kB
SM-TRÄNINGSLÄGER I UPPLAND 266.63 kB

Aktuella dokument från arrangemangskommittén


Rapport bankontrollant 17.00 kB
Presentation från Sportidentutbildningen 080315 69.91 kB
1 M&V SOFT Regelverk struktur Bild (151104) 107.22 kB
2 Allemansrätten och orientering ver 5 20151103 181.50 kB
3 Allemansrätten och orientering rubriker 49.00 kB
4 Checklista Vett & etikett 28.73 kB
5 Checklista viltvänlig banläggning 24.46 kB
6 Checklista Kontrollval 32.49 kB
7 Markägar Information 620.17 kB
9 Skogens Pärlor 1.81 MB
Anvisningar för ÖOF:s SI-utrustning 27.00 kB
Presentation från Arrangemangsträff 2017 63.50 kB
Banläggarkort 2017 473.64 kB
Banläggningsutbildning mars 2016 9.40 MB
Inbjudan banläggningsutbildning 2017 447.56 kB
Förslag till banlängder vid DM tävlingar 149.55 kB
GM Gällande bestämmelse (Uppdaterad 2017-12-03) 37.90 kB
Förslag till DM arrangörer 2019-2029 437.44 kB
Godkännandemärke för 2017, OCAD 11 32.65 kB
Godkännandemärke för 2017, OCAD 9 29.96 kB
Godkännandemärke för 2018, OCAD 12 32.39 kB
Godkännandemärke för 2018, OCAD 9 31.52 kB
Gällande DM-klasser 2010- 154.27 kB
Mark- och viltrapport, excelfil 289.50 kB
Mark- och viltrapport, ifyllbar PDF 246.62 kB
Förteckning över kartor i Östergötland 546.71 kB
PM för tävlingsarrangörer (uppdaterad 2017-03) 227.41 kB
PM för östgötsk kartproduktion 2015-16 226.92 kB
Ritning på inredning till låda för 30 SI-enheter 65.50 kB
Ritning på inredning till låda för 30 SI-enheter 52.04 kB
Etiketter för SI-enheter, lådor och lådinredning 26.50 kB
Inventering av ÖOF:s SI-utrustning 74.00 kB
Presentation om SI-utrustningen 176.25 kB
Stråkbanläggning och ex på brev till markägare och jakträttsinnehavare 620.17 kB
Hur man tillsätter vakansplatser i OLA 5.68 kB
Sammanställning viltrapporter 2016 35.43 kB