Rapport från årsmötet

Skriven 2020-03-05 23:00:38 av Per Magnusson
 
Kjell Holmström
Kjell Holmström håller i ordförandeklubban för årsmötet och Carina Berger Svensson sköter protokollet.

På ÖOF:s årsmöte den 5/3 i Lillsjöstugan återvaldes Lena Fröberg som ordförande. Även resten av styrelseledamöterna som stod i tur att avgå omvaldes. Här följer en kort rapport med några bilder.


Mia och Bertil
Mia och Bertil Eronn informerar om MTBO

Innan det formella mötet inleddes informerade Mia och Bertil Eronn om mountainbikeorientering och varför det är en kul idrott som fotorienterare borde prova på. Kjell Holmström berättade om Tiomila 2021 i Valdemarsvik och Håkan Åberg pratade om natt-SM 2021 i Godegård.

Vidare gicks SOFT:s förslag till ändringar i tävlingsregler och tävlingsanvisningar som ska behandlas på förbundsmötet igenom. Undertecknad kritiserade en del av de gissningsvis välmenta formuleringarna och fick stöd i kritiken från mötesdeltagarna. Jag kommer därför att framföra invändningarna på förbundsmötet och verka för att ändringsförslagen inte går igenom.

Kjell Holmström valdes till mötesordförande och betade effektivt av punkterna på dagordningen.

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. ÖOF gick back med ca 95 000 kr 2019 (mot budgeterat -109 000 kr). Revisorerna hade inget att anmärka på och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen, vilket mötet beviljade.

Styrelsen hade några mindre ändringsförslag av väsentligen redaktionell karaktär i de styrande dokumenten och mötet godkände ändringarna. Även verksamhetsplanen omfattande traditionell verksamhet godkändes. Årsavgiften fastställdes till att fortsatt ligga på 0 kr.

Kommande budget visar ett underskott på -229 000 kr, varav mycket går till ungdomsverksamheten. Likviditeten är god (över 800 000 kr) och tanken är att så länge vi har mer än 200 000 kr i reserver så är det vettigt att lägga minusbudgetar där pengarna kommer till god nytta. Mötet fastställde budgetförslaget.

Lena
Lena Fröberg har återfått ordförandeklubban som omvald ordförande i styrelsen.

Enligt valberedningens förslag beslutade mötet att omvälja Lena Fröberg som ordförande (1 år), Carina Berger Svensson, Per Magnusson och Bengt-Ove Blomkvist som ledamöter (2 år) och Eva-karin Jönsson som suppleant (1 år). Även revisor Monika Lundqvist omvaldes. Förslag till revisorssuppleant saknades dock och valberedningen ska jobba vidare att hitta en kandidat. Till valberedningen valdes Anders Montelius om, men övriga ledamöter, Mikael Håkansson och Gitte Engström stod ej till förfogande för omval. Några nya förslag förelåg inte och klubbarna i distriktets mellersta och norra delar får i uppdrag att vaska fram två valberedare.

Micke
Mikael Håkansson avtackas från sin roll i valberedningen.

Årsmötet avslutades och utdelning av utmärkelser och stipendier tog vid.

Mats
Mats Rosander tilldelades utmärkelsen "Årets ledare".

SSK
Eva Lindstén tog emot priset för "Årets arrangemang" som gick till Stjärnorps SK.

Thomas stipendium
Katarina och Patrik Kleist delade ut stipendiet ur Thomas Kleists minnesfond till LOK:s representant Jonas Lundgren.

Matteus
O-ligans "Raketen"-pris gick till Matteus SI och mottogs av Marcus Andersson.

Per Magnusson


[Back] Tillbaka