Mer hjälp till arrangörer av uppdelade tävlingar

Skriven 2020-09-01 20:50:12 av Per Magnusson
 
I en tidigare nyhet publicerades ett PHP-script som underlättar för arrangörer som valt att dela upp en tävling i flera deltävlingar i Eventor med olika starttider.

I ett senare skede kommer problemet att man vill importera anmälningarna från de olika deltävlingarna till en enda tävling i OLA eller MeOS. Joakim Tosteberg har utvecklat ett Pythonscript för att hjälpa till med denna annars mycket arbetskrävande procedur. Koden finns publicerad på GitHub för den arrangör som vill dra nytta av den.


Det finns även fler PHP-script som jobbar mot Eventors API, men det har inte riktigt putsats till för att kunna släppas fritt. Hör av dig till per@lok.se om du är intresserad av PHP-script som gör något av följande:
  • Visa antal anmälda i de olika deltävlingarna så att personer som funderar på att anmäla sig kan få en översikt över i vilka startintervall det finns lediga platser.
  • Visa vilka personer som är anmälda till olika deltävlingar. Detta är användbart t.ex. för tävlingsledaren som får mejl eller telefonsamtal om att någon som är anmäld vill avanmäla sig innan anmälningstiden gått ut, men efter att anmälan pausats pga att startgruppen är fill.
  • Visa hur många som är anmälda till huvudarrangemangets olika klasser. Detta är användbart vid t.ex. beslut om sammanslagning av klasser och beställning av kartor.


Länkar som hör till denna nyhet
Pythonscript för att underlätta import av anmälningar
Tidigare nyhet med PHP-script

[Back] Tillbaka