Verksamhetsstöd Idrott för äldre

Skriven 2020-10-09 16:48:47 av Lena Fröberg
 
I våra orienteringsklubbar finns ofta en aktiv grupp pensionärer. Idrottsföreningar som bedriver verksamhet för äldre (i det här fallet 65+) har under oktober och november 2020 möjlighet att söka ett verksamhetsstöd för den målgruppen.

RF har beviljats särskilda medel under två år för att ge förutsättningar för föreningar och förbund att utveckla verksamheten så att fler äldre kan leva ett aktivt liv, och minska ensamhet hos målgruppen 65 år och äldre (65+).
Stödet är en engångsföreteelse och hanteras i en enda ansökningsomgång mellan 1 oktober och 30 november 2020.
Alla föreningar som lämnar fullständig ansökan och som uppfyller villkoren för stödet får ett grundstöd på 3 000 kronor. Stödet betalas ut löpande efter att ansökan har godkänts.


Ansökan görs i IdrottOnline, i applikationen Idrottsmedel.

Länkar som hör till denna nyhet
RF-Verksamhetsstöd Idrott för äldre

[Back] Tillbaka