Information från ungdomskommittén och inbjudan till ledarträff.

Skriven 2021-02-06 10:13:59 av Mats Adolfsson
 
En första information om årets arrangemang från ungdomskommittén. Vårens ledarträff kommer att vara digital och hållas den 18:e mars

Förra årets aktiviteter blev annorlunda jämfört med ett vanligt år och det ser ut som om även detta års början kommer att delvis präglas av pandemin.

Vi har börjat planera för årets aktiviteter och vi vill informera om hur planerna ser ut just nu.

UNGDOMSLEDARTRÄFF
Vi kommer att ha en ungdomsledarträff torsdagen den 18 mars kl 18. Denna kommer att genomföras digitalt. En formell inbjudan med dagordning kommer senare. Skicka gärna förslag på diskussions- och beslutspunkter till ungdomskommitte@o-of.se.

FÖRSÄSONGSLÄGER
Ni har just fått en inbjudan till ett digital försäsongsläger I era mejlbrevlådor. Detta blir av nödvändighet ett annorlunda arrangemang men vi hoppas att det blir roligt och nyttigt ändå.

ÖVRIGA AKTIVITETER
Vår ambition är att vi ska genomföra aktiviteter I enlighet med och på de datum som vi planerar det program vi tar fram även om själva aktiviteten blir en annan och kanske I en annan omfattning. Exakt vad aktiviteten blir får vi komma fram till I samarbete med den ansvariga klubben.

RIKSLÄGER
Vi har kontaktat SOFT angående deras planer för Rikslägret. Deras förhoppnings är att komma med någon form av inbjudan I månadsskiftet februari/mars.


[Back] Tillbaka