Valberedningens förslag

Skriven 2021-02-28 19:53:58 av Lena Fröberg
 
Valberedningen har lämnat förslag inför ÖOF:s årsmöte den 11 mars.

Valberedningen med Anders Montelius Boxholms OK som sammankallande har lämnat följande förslag till årsmötet.
Till förbundsordförande föreslås omval av Lena Fröberg, Tjalve OK. Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Björn Karlsson OK Denseln och Patrik Kleist Mjölby OK, samt nyval av Julia Modig-Tjärnström Linköpings OK. Eva-Karin Jönsson OK Kolmården föreslås som styrelsesuppleant. Till revisor och revisorsuppleant föreslår valberedningen Monika Lundqvist Skogspojkarnas OK och Conny Bruhn Boxholms OK.


[Back] Tillbaka