Inbjudan till riksläger

Skriven 2021-04-06 07:58:32 av Mats Adolfsson
 
Den 27 juni - 2 juli bjuder Svenska Orienteringsförbundet in alla 13-16 åringar till ett Riksläger i Idre Fjäll.
ÖOF kommer att samordna och står för kostanden för resan till lägret.

Anmälan till rikslägret 2021 ska ske senast 25/4

Rikslägret arrangeras i Idre 27 juni - 2 juli för alla mellan 13 -16 år. Se inbjudan:
https://www.svenskorientering.se/forening/Barnochungdom/rikslagret/Nyheter/rikslagretsommar2021/

Kostnad för lägret: 2700:- (ÖOF står för resekostnad)

Anmälan: Senast 25/4. Observera att anmälan ska göras både på olskoj och i Eventor (se länk till inbjudan ovan) ange ÖOF som boendeönskemål.

Resa: I första hand klubbvis i bil/minibuss. Har ni i klubben svårt att ordna resan själva försöker vi att samordna så att alla ungdomar som vill får möjlighet att åka.

Boende: I stugor på Idre fjäll, i första hand tillsammans med de man åker med.

Vid sjukdom: Om någon deltagare blir sjuk är man som förälder ansvarig för att transport hem ordnas inom ett dygn.

Ledare: ÖOF betalar lägeravgift för det antal ledare som behövs för att transportera alla lägerdeltagare till Idre. På plats är man som ledare ansvarig för de ungdomar man rest tillsammans med och skjutsar till träningsplats. P.g.a upplägget med resa i mindre fordon kommer det eventuellt att behövas fler ledare än vanligt.
Övriga vuxna som vill följa med betalar sin lägeravgift (2800:-) själva eller ordnar eget boende.

Samordning: Varje klubb meddelar så snart som möjligt men senast 19/4 till karin.zman@gmail.com hur ni planerat för resan, om ni har tillräckligt antal bilplatser eller om någon saknar plats. Meddela även om ni vid behov skulle ha möjlighet att bidra med flera ledare/chaufförer än ni själva behöver.

Vid frågor hör av er till: Lena Malmström 070-8782110 eller Karin Zimmerman 070-6009560, Tjalve OK.


[Back] Tillbaka