Personlig lockdown fram till 16 maj

Skriven 2021-05-12 22:25:40 av Lena Fröberg
 
Region Östergötland uppmanade alla länets invånare till en personlig lockdown från och med den 30 april för att få bukt med den stora smittspridningen av covid-19 i länet. Rekommendationerna gäller fram till den 16 maj.

Region Östergötland har sedan 30/4 uppmanat alla östgötar till personlig lockdown. Uppmaningen ledde att alla orienteringsklubbar i distriktet valde att pausa gemensamma träningar. I många av distriktets klubbar har under början av maj pågått en diskussion kring hur vi ska tolka restriktionerna.
ÖOF har haft kontakt med Region Östergötland och SOFT för att få lite mer klarhet i vad som gäller. Som distriktsförbund styr inte ÖOF över hur klubbarna beslutar i fråga om att fortsätta eller inte fortsätta med träningar. Varje klubb beslutar om sin egen verksamhet och klubbar kan göra olika bedömningar.

Svaren vi fått från Region Östergötland och från SOFT innebär att:
• Det är möjligt för klubbar att fortsätta med träningsverksamhet om klubben bedömer att träningarna kan genomföras på ett smittsäkert sätt. Här kan det handla om att behöva t ex dela upp träningsgrupper, förskjuta träningstid.
• Om klubben bedömer att det är svårt att fortsätta med vanlig träningsverksamhet för alla medlemmar går det kanske att prioritera och genomföra en smittsäker träningsverksamheten för barn och unga.
• Om klubben inte bedömer att den kan ordna träningar på ett smittsäkert sätt kan det vara ett alternativ att ordna veckans banor och andra öppna träningar. Då kan medlemmar ta sig dit själva och utföra träningen när de kan.

De allmänna råden från Folkhälsomyndigheten kring idrotts- och friskvårdsaktiviteter gäller:
Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2001 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:
- hålla avstånd till varandra
- inte dela utrustning med varandra
- när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
- undvika gemensamma omklädningsrum
- utföra aktiviteten i mindre grupper.
Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2002 och senare.


I dag den 12 maj kom information om att Östergötland upphör med personlig lockdown måndag den 17 maj. Då gäller de nationella riktlinjerna igen. Vi uppmanar klubbar att tänka till kring varje planerad aktivitet. Är det möjligt eller inte möjligt att genomföra den på ett smittsäkert sätt?

Styrelsen i Östergötlands OF


[Back] Tillbaka