Motioner till förbundsmötet 2022

Skriven 2021-09-22 21:03:36 av Lena Fröberg
 
Svenska Orienteringsförbundet håller förbundsmöte 2-3 april 2022. Till mötet finns möjlighet för föreningar och distrikt att lämna in motioner. Senast den 1 november ska motioner vara skickade till förbundets kansli och till ÖOF.

En motion är en demokratisk rättighet och är ett mycket bra sätt att föra fram sin åsikt på. Att skriva en motion är att vilja påverka eller förändra något. En motion till Svenska Orienteringsförbundet kan handla om i stort sett vad som helst som har en direkt eller indirekt anknytning till Svenska Orienteringsförbundets alla verksamheter eller frågor.

Så inleds texten på den informationssida som SOFT har kring att skriva motioner. Här finns en mall och goda råd vid motionsskrivandet.
Motioner skickas till SOFTs kansli och till styrelsen@o-of.se

Länkar som hör till denna nyhet
Så skriver du en motion

[Back] Tillbaka