Träff om markfrågor med Joacim Ingelsson 28/9 - anmäl dig!

Skriven 2022-09-01 16:11:59 av Lena Fröberg
 
Naturvårdsverket har nyligen gett ut en vägledning om Arrangemang i naturen. Joacim Ingelsson, mark- och miljöansvarig på SOFT har varit med i det arbetet. Den 28 september kommer han till LOK-gården i Linköping och vi får möjlighet att lära oss mera.

Det är viktigt, att vi inom klubbarna i distrikten får kunskap och förståelse för vilka rättigheter och skyldigheter vi har samt hur vi skall förhålla oss till övriga intressenter som ”det allmänna” och markägare/rättighetsinnehavare.

Vi bjuder därför in samtliga klubbar i våra distrikt till en information om Naturvårdsverkets nya vägledning. Joacim Ingelsson informerar och det blir också tillfälle att ställa frågor.

Tid: 28 september 2022 kl 18.00 – 21.00
Plats: LOK-gården, Linköping
Målgrupp: Mark-, kart- och tävlingsansvariga

Anmälan: Senast 25 september via kalendern på hemsidan eller till lena.froberg@gmail.com

Under pausen kommer kaffe med något tilltugg att serveras.

Varmt välkomna!


[Back] Tillbaka