Välbesökt träff om markfrågor med Joacim Ingelsson

Skriven 2022-10-02 21:45:58 av Per Magnusson
 

Den träff som Joacim Ingelsson höll den 28:e september om det uppdaterade regelverket och nuläget för tillgången till mark för träning och tävling var välbesökt och uppskattad. Dryga 30-talet personer från många av klubbarna i distriktet hade mött upp i LOK-gården. Utöver den dryga två timmar långa presentationen så förekom flera intressanta diskussioner.

[Back] Tillbaka