Hög tid att lämna in motioner till förbundsmötet

Skriven 2023-10-20 12:45:58 av Per Magnusson
 
Förbundsmötet är högsta beslutande organ för Svensk Orientering och hålls vartannat år. Förbundsmötet består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive distriktsförbund. Att lämna in motioner till förbundsmötet är en demokratisk rättighet och är ett mycket bra sätt att påverka och föra fram sin åsikt på. Motioner ska vara inne senast 1:a november.

Mer information om hur man skriver och skickar in motioner finns på Svensk Orienterings hemsida, se länk nedan. Förutom till SOFT ska motioner från Östergötland även skickas till ÖOF:s styrelse på styrelsen@o-of.se.

Länkar som hör till denna nyhet
Mer information

[Back] Tillbaka