Stipendier, utmärkelser och bidrag

ÖOF delar årligen ut ett antal stipendier, utmärkelser och bidrag. Information om dessa finns nedan.

Rune Haraldssons ungdomsstipendiefond

I samband med att Rune Haraldsson fyllde 100 år den 17/6 2018 instiftades en stipendiefond. Årligen kommer stipendium att utdelas till 16-åringar i Östergötland. Rune startade sin orienteringsbana i 16-årsåldern och just av den anledningen ville han gärna uppmuntra ungdomar i den åldern genom detta stipendium.

Stipendiesumman är på minst 2000 kr per stipendiat och delas ut vid lämpligt tillfälle under våren så länge det finns medel i fonden.

Klubbar eller enskilda ungdomar kan söka stipendiet senast sista november det år ungdomen fyller 16 år. Ansökan skickas till ÖOF:s styrelse och ska innehålla en beskrivning av hur stipendiet ska användas.

Stipendiaterna redovisar i ett brev till styrelsen hur stipendiet har använts.

Mer detaljerad information om stipendiet finns här:

Utvecklingsstipendium för landslagsuttagna

Tävlande för klubb i distriktet som uttas att representera Sverige i seniorlandslaget i orienteringslöpning kan av styrelsen tilldelas ett utvecklingsstipendium på 10 000 kronor. Stipendiet kan av enskild löpare erhållas endast en gång.

Stipendiet instiftades på årsmötet 2014.

Elitstöd

Förening med landslagssatsande elit kan ansöka om bidrag till medlems deltagande i SOFT:s elitaktiviteter och andra aktiviteter som syftar till personlig utveckling och en seriös satsning. Bidrag kan ges med max 50% av kostnaden. Utbetalas efter ansökan från respektive förening. Sista dag för ansökan är sista november under året för aktiviteten. (Om SOFT är senare än så med att fakturera kan ansökan efter ordinarie slutdatum godtas.)

Thomas Kleists minnesfond

Under fem år från och med 2016 delas ett stipendium om 6000 kr ut till en klubb per år som arbetar med att utveckla sin juniorverksamhet. Nomineringar ska vara styrelsen tillhanda senast sista december. Stipendiet delades ut för sista gången 2021.

Årets ledare

Till årets ledare utses ledare som under året eller under lång tid verkat för sportens utveckling. Nomineringar med motivering ska vara styrelsen tillhanda senast sista december. Utmärkelsen delas ut på ÖOF:s årsmöte.

Årets arrangemang

Till "Årets arrangemang" utses ett arrangemang inom distriktet som har varit något extra, t ex genom nya idéer, storlek, organisation eller något annat som sticker ut. Nomineringar kan skickas till styrelsen senast sista december. Utmärkelsen delas ut på ÖOF:s årsmöte sedan 2012.

Övrigt

Mer information om utmärkelser, bidrag mm finns i "Administrativa och ekonomiska riktlinjer" på sidan med aktuella dokument. I samma arbetsrum finns även blanketten för ansökan om utmärkelser.