Adresslista ÖOF

Ändringar skickas till webmaster.
Uppdaterad 2023-03-10.

Östergötlands Orienteringsförbund

Adress: ÖOF
c/o Ebba Hedegård
Uttersbergs Gård 1
618 32 Kolmården
Fakturaadress: ÖOF
c/o Julia Modig Tjärnström
Pionjärgatan 38 lgh 1102
587 34 Linköping
Bankgiro:443-4148
Organisationsnummer:822001-1376
Hemsida:https://www.öof.se

Adresser till ÖOF:s funktionärer finns på

Adresser till föreningarna i distriktet

  • Länksidan med länkar till klubbarnas hemsidor.
  • Man kan förhoppningsvis nå många av klubbarna genom att skicka mejl till klubbar@o-of.se. Denna adress ska inte användas för reklamutskick och liknande. Det är upp till klubbarna att själva se till att vara med på denna e-postlista, så hur många klubbar man verkligen når beror på hur väl detta har skötts.
  • Det finns ingen sammanställning med e-postadresser till de olika klubbarna på öof.se. Leta istället på klubbarnas hemsidor.