Protokoll

Protokoll finns på sidan för protokoll.

Gamla dokument hittar ni på sidan för dokumentarkiv.

Styrande dokument


Adm-ekon riktlinjer 2023 133.27 kB
ÖOF stadgar 2022 572.99 kB
Integritetspolicy för GDPR 71.77 kB
Blankett för ansökan om utmärkelser 72.64 kB
Verksamhetsmål och ansvarsområde 2023 238.99 kB

Aktuella dokument 2024


Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2024 240.42 kB
Balansräkning 2023 1.pdf 182.05 kB
Budget 2024 och utfall 2023-2022.pdf 434.32 kB
Dagordning årsmöte 2024 195.16 kB
Kallelse och behörighetshandling 92.24 kB
Resultaträkning 2023 1.pdf 282.08 kB
Revisionsrapport 26.34 kB
Röstlängd Östergötland 1 nov 2023.pdf 432.33 kB
Sammanfattning av motioner till FM.pdf 734.05 kB
Valberedningens förslag till ÖOFs årsmöte 2024.pdf 110.82 kB
Verksamhetsberättelse 330.44 kB
Verksamhetsmål och ansvarsområden 2024.pdf 239.37 kB
Verksamhetsplan 2024.pdf 692.15 kB

Aktuella dokument 2023


Adm-ekon riktlinjer 2023.pdf 133.27 kB
Balansräkning 2022.pdf 34.92 kB
Budget 2023 och utfall 2019-2022.pdf 159.25 kB
Dagordning årsmöte 18.37 kB
Förslag om införande av DM i MTBO.pdf 27.27 kB
Kallelse Årsmöte 2023 20.57 kB
Kallelse årsmöte 2023.pdf 379.48 kB
Minnesanteckningar från ordförandekonferens 231130 127.50 kB
Presentation från ordförandekonferens 231130 1.73 MB
Protokoll Årsmöte 2023 113.44 kB
Resultaträkning 2022.pdf 52.35 kB
Revisionsberättelse 671.19 kB
Röstlängd Östergötland.pdf 152.84 kB
Verksamhetsberättelse_ÖOF_2022.pdf 113.86 kB
Verksamhetsmål och ansvarsområden 2023.pdf 238.99 kB
Verksamhetsplan 2023.pdf 692.26 kB

Aktuella dokument 2022


Adm-ekon riktlinjer 2022 224.84 kB
Balansrapport 2021 v2 152.30 kB
Budgetförslag 2022 50.65 kB
Dagordning Årsmöte 2022 193.88 kB
Kallelse Årsmöte 2022 20.54 kB
ÖOF:s stadgar 2022 572.99 kB
Valberedningens förslag 116.35 kB
Minnesanteckningar från Ordförandekonferens 221124 1.73 MB
Protokoll Årsmöte 118.28 kB
Resultaträkning 2021 v2 262.94 kB
Revisonsberättelse 2021 394.00 kB
Röstlängd 2022 122.61 kB
Verksamhetsberättelse 2021 1.46 MB
Verksamhetsmål och ansvarsområden 2022 133.36 kB
Verksamhetsplan 2022 711.08 kB

Aktuella dokument 2021


Adm-ekon riktlinjer 2021 473.99 kB
Balansrapport 2020 36.85 kB
Budgetförslag 2021 266.37 kB
Dagordning 210311 uppdaterad 210309 362.25 kB
Inbjudan full koll 211204 753.12 kB
Kallelse årsmöte 2021, uppdaterad 21 03 07 538.83 kB
Ordförandekonferens 2021 393.13 kB
ÖOF stadgar 2021 73.52 kB
Budgetförslag 2021 266.37 kB
Stadgar 2021 445.70 kB
Protokoll från Årsmötet 20210311 112.66 kB
Resultatrapport 2020 54.43 kB
Revisionsberättelse för 2020 399.51 kB
Röstlängd, föreningar i Östergötland 50.24 kB
Valberedningens förslag till årsmötet 513.22 kB
Verksamhetsberättelse 2020 643.79 kB
Verksamhetsmål och ansvarsområden 2021 423.54 kB
Verksamhetsplan 795.92 kB

Aktuella dokument från ungdomskommittén


Arbetsfördelning med vakanser 2019 55.86 kB
Distriktsmatchen huvuddokument 252.50 kB
Kallese till Ungdoms- och juniorledarträff Mars 2020 54.05 kB
Lathund DiM, GM och USM 129.07 kB
Lathund för För- och Eftersäsongslägret 334.90 kB
Lathund för Rikslägret 360.06 kB
Lathund USM-läger 277.79 kB
När kan man bli uttagen i Team Östergötland 63.70 kB
Affisch ÖOF instagram 131.66 kB
Rekommendation angående priser i ungdomsklasserna på Östergötlands tävlingar 41.77 kB
På- och avstigningsplatser Östergötland 1.01 MB
Sjukpolicy tävlingsresor och läger 35.84 kB
Rekommendation gällande "springa egen tävling" 27.51 kB
Stomplan Ungdom 34.98 kB
Unga ledare informations dokument 1006.19 kB
Uttagningskriterier och information 496.05 kB
Vid sjukdom eller skada 25.98 kB

Aktuella dokument från juniorverksamheten


Unga Ledare info 326.26 kB
Inbjudan juniorläger 2020 38.33 kB

Aktuella dokument från arrangemangskommittén


Rapport bankontrollant 17.00 kB
Presentation från Sportidentutbildningen 080315 69.91 kB
2 Allemansrätten och orientering ver 5 20151103.doc 181.50 kB
4 Checklista Vett & etikett.docx 28.73 kB
5 Checklista viltvänlig banläggning.docx 24.46 kB
6 Checklista Kontrollval.docx 32.49 kB
7 Markägar Information.pdf 620.17 kB
9 Skogens Pärlor.docx 1.81 MB
Anvisningar för ÖOF:s SI-utrustning 27.00 kB
Presentation från arrangemangsträffen 2024 3.11 MB
Banläggarkort 2024-03 172.85 kB
Inbjudan Banläggningsutbildning 2024 130.88 kB
Banlängder för DM klasser vid DM i Östergötland från 2022- 117.83 kB
Beräknade snittbanlängder för medel och långdistans i Östergötland 2022 121.57 kB
GM gällande bestämmelser (uppdaterad 2023-11-29) 140.75 kB
Förslag till DM arrangörer 2024-2033 123.80 kB
Godkännandemärke för kartor OCAD10 2022-26 31.71 kB
Godkännandemärke för kartor OCAD12 2022-26 33.70 kB
Godkännandemärke för kartor OCAD2018 2022-26 32.56 kB
Godkännandemärke för kartor, ikon 5.73 kB
Godkännandemärke för kartor, ikon 3.12 kB
Gällande DM-klasser 2022- 76.10 kB
Historik om SOFT:s viltarbete 167.51 kB
Generella dispenser för viss körning i terräng 20.50 kB
Mark- och viltrapport, excelfil 289.50 kB
Mark- och viltrapport, ifyllbar PDF 246.62 kB
Åhörarkopia från markträffen med Joacim Ingelsson 220928 2.89 MB
Stämpelmall för stämpelbrädor 1 203.58 kB
Stämpelmall för stämpelbrädor 2 197.96 kB
PM för tävlingsarrangörer (uppdaterad 2024-03) 145.72 kB
PM för östgötsk kartproduktion 2017-18 38.94 kB
Presentation markfrågor SOFT Internt 4.09 MB
Ritning på inredning till låda för 30 SI-enheter 65.50 kB
Ritning på inredning till låda för 30 SI-enheter 52.04 kB
Etiketter för SI-enheter, lådor och lådinredning 26.50 kB
Inventering av ÖOF: SI-utrustning 89.00 kB
Presentation om SI-utrustningen 176.25 kB
SI-presentation 2022, om SRR 520.13 kB
Stråkbanläggning och ex på brev till markägare och jakträttsinnehavare 620.17 kB
Hur man tillsätter vakansplatser i OLA 5.68 kB
Sammanställning viltrapporter 2016 35.43 kB
Viltrapportsammanställning 2017 40.79 kB