Östergötlands OL-kartor

Den huvudsakliga informationskanalen om vilka orienteringskartor som finns är Omaps. Där kan man söka efter kartor, se var kartorna ligger geografiskt samt få mer information om kartorna.

Kartförteckning

En lista över alla orienteringskartor i Östergötland från 40-talet och framåt finns i nedanstående förteckning uppdaterad i maj 2022:

Förteckning över orienteringskartor i Östergötland

Om du är intresserad av någon karta som finns i förteckningen, tag då kontakt med kartansvarig eller motsvarande i den klubb som äger kartan. Adress till kartansvarig eller annan ansvarig person i klubben går förhoppningsvis att hitta på varje klubbs hemsida, se länksidan.

Kartproduktion

För de som sysslar med att ta fram kartor finns här ett PM som stöd:

PM för östgötsk kartproduktion 2017-2018

Godkännandemärken för kartor

[Godkännandemärke]
Så här ser märket för nivå 2-4 ut.
(Använd INTE denna bild utan
ladda ned filer i rätt format
via länkarna nedan.)
Det finns två olika godkännandemärken och godkända kartor ska märkas med ett av dessa märken.

För tävlingar på nivå 1 skall kartorna dels vara godkända av distriktet, dels av SOFT:s kartgrupp som gör en teknisk kontroll av kartan. Märket för den högre godkännandenivån får inte åsättas kartan förrän SOFT gjort sin kontroll. Läs mer om detta i tävlingsanvisningarna och stöddokument och filer för kartritning.

För tävlingar på nivå 2-3 får märket åsättas kartan efter godkännande från ÖOF:s kartansvarige. Nedan finns länkar till detta märke i olika format.

Om det i din webbläsare inte fungerar att klicka direkt på en länk för att ladda ned filen så kan du testa att högerklicka på länken och välja "Spara mål som".

Kontakt

Kontaktperson för kartfrågor inom Östergötland är Per Carlborg, 073-088 97 18.