Protokoll från 2024


Protokoll Styrelsemöte 1. 3 januari 2024 123.89 kB
Protokoll ÖOF Årsmöte 240307.pdf 127.35 kB

Protokoll från 2023


Protokoll Minnesanteckningar från styrelsekonferens 20-22 oktober 2023 130.90 kB
Protokoll styrelsemöte 9. 13 december 2023 78.51 kB
Protokoll från Styrelsedag 14 januari 2023 101.74 kB
Protokoll Styrelsemöte 1 15 februari 2023 119.14 kB
Protokoll styrelsemöte 2. 9 mars 2023 98.34 kB
Protokoll styrelsemöte 3 26 april 2023 218.29 kB
Protokoll styrelsemöte 4. 25 maj 2023 73.78 kB
Protokoll styrelsemöte 5 15 augusti 2023 115.53 kB
Protokoll styrelsemöte 6. 20 september 2023 74.86 kB
Protokoll styrelsemöte 7. 20-22 oktober 2023 80.61 kB
Protokoll styrelsemöte 8. 22 november 2023 74.87 kB
Protokoll Ungdoms- och Juniorledarträff 20230318 54.28 kB
Protokoll Ungdoms- och Juniorledarträff 20231125 67.48 kB
Protokoll från Årsmötet 2023 113.44 kB

Protokoll från 2022


Protokoll 1 januari 2022 143.39 kB
Protokoll 2 februari 2022 180.47 kB
Protokoll 3 mars 2022 406.26 kB
Protokoll 4 april 2022 946.06 kB
Protokoll 5 juni 2022 118.14 kB
Protokoll 6 augusti 2022 197.13 kB
Protokoll 7 oktober 2022 94.36 kB
Protokoll 8 november 2022 105.13 kB
Protokoll 9 december 2022 143.12 kB
Protokoll Ungdoms- och Juniorledarträff 20220312 48.08 kB
Protokoll Ungdoms- och Juniorledarträff 20221119 62.84 kB
Årsmöte 220310 118.28 kB

Protokoll från 2021


Protokoll från styrelsemöte 8. 6 december 2021 115.92 kB
Protokoll från styrelsemöte 18 februari 223.51 kB
Protokoll från styrelsemöte 18 mars 97.77 kB
Protokoll från styrelsemöte 21 april 218.20 kB
Protokoll från styrelsemöte 9 juni 88.27 kB
Protokoll från styrelsemöte 17 augusti 344.53 kB
Protokoll från styrelsemöte 21 september 316.60 kB
Protokoll från styrelse möte 22-24 oktober 486.45 kB
Protokoll Ungdoms- och Juniorledarträff 20210318 52.07 kB
Protokoll Ungdomskommitte 210116 45.61 kB
Protokoll Ungdomskommitte 210303 45.92 kB
Protokoll Ungdomskommitte 210419 49.15 kB
Protokoll Ungdomskommitte 210630 44.29 kB
Protokoll Ungdomskommitte 210809 45.66 kB
Protokoll Ungdomskommitte 211010 44.13 kB
Protokoll Ungdoms- och Juniorledarträff 20211120 61.19 kB
Protokoll från Årsmötet 20210311 112.66 kB

Protokoll från 2020


Protokoll Ungdom- och juniorkommittémöte 200921 44.47 kB
Protokoll styrelsemöte 5. 17 augusti .pdf 342.31 kB
protokoll styrelsemöte 6. 16 september 2020.pdf 89.46 kB
Protokoll styrelsemöte 1.22 jabuari 2020.pdf 76.91 kB
Protokoll styrelsemöte 2. 12 februari 2020 (1).pdf 75.02 kB
Protokoll styrelsemöte 3. 22 april 2020 205.83 kB
Protokoll styrelsemöte 7 21 oktober 2020 206.55 kB
Protokoll styrelsemöte 8 2 december 2020 238.49 kB
Protokoll styrelsemöte 4. 9 juni 236.88 kB
Protokoll Ungdom-och juniorkommittémöte 200108 59.91 kB
Protokoll Ungdom- och juniorkommittémöte 201217 45.18 kB
Protokoll Ungdom-och juniorkommittémöte 200518 56.02 kB
Protokoll Ungdom- och juniorkommittémöte 200629 45.73 kB
Protokoll Ungdom- och juniorkommittémöte 200907 45.81 kB
Protokoll Ungdom-och juniorledarträff 200307 58.01 kB
Protokoll ÖOF Årsmöte 200305.pdf 60.38 kB

Protokoll från 2019


Protokoll styrelsemöte 6. 190818 166.23 kB
Protokoll styrelsemöte 190109 203.28 kB
Protokoll från styrelsemöte 190130 46.13 kB
Protokoll styrelsemöte 190307 66.96 kB
Protokoll styrelsemöte 190424 241.48 kB
Protokoll Styrelsemöte 190603 83.17 kB
Protokoll styrelsemöte 190917 110.65 kB
Protokoll Styrelsemöte 191018 123.60 kB
Protokoll Styrelsemöte 191211 79.80 kB
Protokoll Ungdomskommittemöte 190211 64.98 kB
Protokoll Ungdomskommittémöte 190704 62.17 kB
Protokoll Ungdomskommittémöte 190814 66.99 kB
Protokoll Ungdomsledarträff Försässongsläger 82.24 kB
Protokoll Ungdomsledarträff Eftersässongsläger 71.49 kB
Protokoll Årsmöte 2019 84.73 kB

Protokoll från 2018


Mötesanteckningar från Arrangemangskommittén 2018-03-22 17.54 kB
Anteckningar arrangemangsmöte 2018-05-08 17.61 kB
Anteckningar arrangemangsmöte 2018-08-02 17.62 kB
Anteckningar från arrangemangsmöte 2018-11-01 17.64 kB
Protokoll ungdomskommittémöte 180113 55.59 kB
Protokoll Ungdomsledarträff 180310 372.57 kB
Protokoll Ungdomskommittén 181022 51.86 kB
Protokoll styrelsemöte 21 juni 191.65 kB
Protokoll Styrelsmöte 29 augusti 190.08 kB
Protokoll styrelsemöte 7 november 2018 96.93 kB
Protokoll Styrelsemöte 13 januari 20.43 kB
Protokoll Styrelsemöte 31 januari 124.52 kB
Protokoll styrelsemöte 12-13 oktober 2018 107.44 kB
protokoll styrelsemöte 26 september 2018 68.46 kB
Protokoll styrelsemöte 22 april 2018 216.05 kB
Protokoll Ungdomsledarträff 181117 637.45 kB
Protokoll Årsmöte 2018 63.86 kB

Protokoll från 2017


Protokoll ungdomsledarmöte 171118 123.43 kB
Mötesanteckningar från arrangemangskommittén 2017-03-16 17.17 kB
Mötesanteckningar från arrangemangskommittén 2017-08-03 17.36 kB
Protokoll ungdomsledarträff 170318 319.36 kB
Protokoll styrelsemöte jan 2017 629.97 kB
Protokoll styrelsemöte feb 2017 574.07 kB
Protokoll styrelsemöte april 2017 288.90 kB
protokoll styrelsemöte maj 2017 53.74 kB
Protokoll styrelsemöte 6 sept 2017 97.82 kB
Protokoll styrelsemöte 27 sept 2017 490.35 kB
Protokoll styrelsemöte november 2017 220.75 kB
Protokoll Ungdomskommittémöte 170406 505.71 kB
Protokoll årsmöte 26.31 kB
Protokoll ungdomskommittémöte 170123 263.85 kB
Protokoll ungdomskommittémöte 170823 105.55 kB

Protokoll från 2016


Mötesanteckningar Arrangemangskommitten 2016-03-17 16.78 kB
Mötesanteckningar Arrangemangskommitten 2016-05-03 16.72 kB
Mötesanteckningar Arrangemangskommitten 2016-08-04 17.21 kB
Mötesanteckningar Arrangemangskommitten 2016-11-28 16.96 kB
Styrelseprotokoll nr 7 oktober 2016 93.46 kB
Protokoll från årsmöte 2016 132.40 kB
Styrelseprotokoll nr 8 november 2016 92.17 kB
Styrelseprotokoll nr 6 september 2016 114.39 kB
Ungdomskommittémöte 20160817 14.56 kB
Protokoll ÖOF ungdomsledarträff 160312 82.67 kB
Styrelseprotokoll nr 1 jan 2016 95.39 kB
Styrelseprotokoll nr 2 feb 2016 104.33 kB
Styrelseprotokoll nr 3 mars 2016 66.17 kB
Styrelseprotokoll nr 4 mars 2016 121.15 kB
Styrelseprotokoll nr 5 maj 2016 76.90 kB
Ungdomskommittémöte 160204 137.37 kB
Ungdomskommittémöte 161017 615.69 kB
Ungdomskommittémöte 20160407 66.21 kB

Protokoll från 2015


Protokoll årsmöte 2015 118.41 kB
Mötesanteckningar Arrangemang 2015-03-19 28.50 kB
Mötesanteckningar Arrangemang 2015-05-07 28.00 kB
Mötesanteckningar Arrangemang 2015-08-06 29.00 kB
Mötesanteckningar Arrangemang 2015-12-01 17.68 kB
Protokoll Ungdomsledarträff 151114 308.80 kB
Minnesant O-Ringendiskussion 2015-03-12 83.44 kB
Ungdomskommitté 150204 304.31 kB
Protokoll ungdomsledarträff 150314 382.97 kB
Styrelseprotokoll nr 8 oktober 2015 92.15 kB
Styrelseprotokoll nr 9 nov 2015 102.86 kB
Styrelseprotokoll 1 150114 122.84 kB
Styrelseprotokoll nr 10 dec 2015 105.77 kB
Styrelseprotokoll 2 150216 116.65 kB
Styrelseprotokoll nr 3 april 2015 64.46 kB
Styrelseprotokoll nr 4 april 2015 75.77 kB
Styrelseprotokoll nr 5 maj 2015 58.65 kB
Styrelseprotokoll nr 6 augusti 2015 96.50 kB
Styrelseprotokoll nr 7 september 2015 105.46 kB
Protokoll ungdomskommitté 150506 15.60 kB
Protokoll ungdomskommitté 150611 380.62 kB
Protokoll ungdomskommitté 151202 372.75 kB

Protokoll från 2014


Minnesanteckningar ordfkonf maj 2014 59.84 kB
Styrelseprotokoll 7 140813 83.39 kB
Protokoll ungdomskommitté 140507 446.95 kB
Ungdomskommitté 140618 359.07 kB
Protokoll ungdomskommitté 140109 126.02 kB
protokoll ungdomskommitté 140820 388.25 kB
Protokoll Ungdomsledarträff 140315 61.40 kB
Årsmötesprotokoll 2014 118.24 kB
Styrelseprotokoll 1 140122 120.33 kB
Styrelseprotokoll 6 140616 91.18 kB
Styrelseprotokoll 8 20140917 78.22 kB
Styrelseprotokoll 2 140212 120.58 kB
Styrelseprotokoll 3 140402.pdf 85.68 kB
Styrelseprotokoll 4 140402.pdf 93.48 kB
Styrelseprotokoll 5 140505.pdf 160.29 kB
Styrelseprotokoll 9 141017 69.60 kB
Styrelseprotokoll 10 141119 110.49 kB
Protokoll Ungdomskommitté 141009 272.17 kB
Protokoll Ungdomskommitté 141210 381.49 kB
Ungdomsledarträff 141115 66.74 kB

Protokoll från 2013


Minnesanteckn ordfkonf 131120 160.19 kB
Styrelsen om SOFT-plan 113.17 kB
Minnesanteckn styrelsekonf 131018-19 111.92 kB
Ant ordfkonferens130417 112.04 kB
Ungdomskommitte 130122 270.76 kB
Årsmötesprotokoll 2013 1.45 MB
Styrelseprot 1 13-01-14 137.97 kB
Styrelseprotokoll 10 131211 131.11 kB
Styrelseprotokoll 2 2013-02-13 137.66 kB
Styrelseprot 3–2013_konst. 130.34 kB
Styrelseprot 4 130325 137.43 kB
Styrelseprot 5 130429 153.95 kB
Styrelseprot 6 130603 155.02 kB
Styrelseprotokoll 7 130826 155.73 kB
Styrelseprotokoll 8 130925 91.47 kB
Styrelseprotokoll 9 131019 149.05 kB
Ungdomskommitté 130513 22.98 kB
Protokoll Ungdomskommitté 130828 24.02 kB
Protkoll ungdomskommitté 130611 24.24 kB
Ungdomskommitté 131024 38.72 kB
Protokoll ungdomsledarträff 131116 129.84 kB
Protokoll ungdomsledarträff 130316 384.12 kB

Protokoll från 2012


Ungdomsledarträff 120310 i Norrköping 530.82 kB
Styrelsekonferens 121020 minnesanteckningar 184.07 kB
Minnesant Framtidsforum jan 2012 151.48 kB
Ordfkonferens_121114_Minnesant 153.74 kB
Protokoll Ungdomskommittén 2012-01-16 56.15 kB
Protokoll ungdomskommitté 121213 50.83 kB
Ungdomsledarträff 121117 i Norrköping 15.12 kB
Årsmötesprotokoll 2012 158.58 kB
Styrelseprot 4 12-04-23 143.71 kB
Styrelseprotokoll 5 12-05-28 1.23 MB
Styrelseprot 1 12-01-18 167.45 kB
Styrelseprotokoll 2 12-02-20 120.11 kB
Styresleprot 3-2012_konst. 115.33 kB
Styrelseprot 6 12-09-10 172.42 kB
Styrelseprot 7 2012-10-20 117.37 kB
Styrelseprot 8 2012-11-26 179.13 kB

Protokoll från 2011


Protokoll från ungdomsledarträffen den 5 mars 2011 88.89 kB
Protokoll Ungdomskommitté 110622 53.55 kB
Protokoll distriktsungdomsledarmöte 111119 102.95 kB
Minnesanteckningar styrelsekonferens 2011-10-22 120.21 kB
Minnesanteckningar ordförandekonferens 2011-11-16 117.13 kB
Framtidsdiskussion, bil styrelseprotokoll 5 149.06 kB
Protokoll årsmöte 2011-02-10 135.75 kB
Styrelseprotokoll 1 2011-01-24 126.22 kB
Styrelseprotokoll 10 2011-11-21 Ej justerat 128.31 kB
Styrelseprotokoll 2 2011-02-10 119.13 kB
Styrelseprotokoll 3 2011-03-10 122.37 kB
Styrelseprotokoll 4 2011-04-04 96.98 kB
Styrelseprotokoll 5 2011-05-09 119.72 kB
Styrelseprotokoll 6 2011-06-13 117.49 kB
Styrelseprotokoll 7 2011-08-22 120.23 kB
Styrelseprotokoll 8 2011-10-03 125.07 kB
Styrelseprotokoll 9 2011-10-21 82.14 kB
Protokoll ungdomskommittén 110822 47.96 kB
Protokoll ungdomskommittén 111031 50.43 kB

Protokoll från 2010


Protokoll från Ungdomsledarträff vid försäsongslägret i Ryd, Linköping 2010-03-06 133.02 kB
Protokoll från Ungdomskommittémöte 14/4 2010 126.88 kB
Protokoll från Ungdomskommittémöte den 13 juni 2010 126.29 kB
Protokoll från Ungdomskommittémöte den 09 augusti 2010 117.72 kB
Protokoll från Ungdomskommittémöte den 4 oktober 2010 234.50 kB
Protokoll från Ungdomskommitté möte 21/1 2010 68.21 kB
Minnesanteckningar ordf-konf 101117 124.31 kB
Minnesanteckningar ordf-konf 100526 108.30 kB
Minnesant styrelsekonf okt 2010 129.67 kB
Styrelseprotokoll 1/2010 134.67 kB
Styrelseprotokoll 2/2010 119.65 kB
Protokoll från ungdomsledarträffen den 27 nov 2010 55.29 kB
Protokoll från ungdomsledarträffen den 21 nov 2009 8.91 kB
Årsmötesprotokoll 2010 136.66 kB
Styrelseprotokoll 3 114.27 kB
Styrelseprotokoll 4 110.38 kB
Styrelseprotokoll 5 112.07 kB
Styrelseprotokoll 6/2010 117.43 kB
Styresleprotokoll 7 2010-10-24 127.46 kB
Styresleprotokoll 8 2010-12-06 123.82 kB

Protokoll från 2009


Anteckningar från föräldramöte inför konfirmation 2010 120.06 kB
Anteckningar från ordförandekonferens 09-11-25 133.74 kB
Anteckningar från styrelsekonferens 09-10-24 124.91 kB
Styresleprotokoll 1 114.42 kB
Styrelseprotokoll 9 128.33 kB
Årsmötesprotokoll 2009 1001.64 kB
Styrelseprotokoll 3 63.71 kB
Styresleprotokoll 2 108.56 kB
Styrelseprotokoll 8 109.28 kB
Styrelseprotokoll 4 131.05 kB
Styrelseprotokoll 5 123.48 kB
Styrelseprotokoll 6 119.82 kB
Styrelseprotokoll 7 128.25 kB
Anteckningar från ungdomskommittémöte 2009-06-17 30.74 kB
Anteckningar från ungdomskommittémöte 2009-10-14 58.88 kB
Ungdomsledarmöte 2009-01-21 16.45 kB
Ungdomsledarmöte 2009-03-07 53.00 kB

Protokoll från 2008


Arrangemangsträff 2008-02-25 24.45 kB
Protkoll från ordförandeträffen 2008-11-26 53.28 kB
Styrelsemöte 2008-05-15 110.32 kB
Ungdomskommittémöte 2008-03-08 30.97 kB
Ungdomsledarmöte 2008-11-22 77.08 kB

Protokoll från 2007


Ungdomsledarmöte 2007-11-24 22.29 kB

Protokoll från 2006


Undomsledarträff mars 2006 11.10 kB
Ordförandekonferens våren 19.27 kB
Ordförandekonferens hösten 52.05 kB
Ungdomskommittémöte 2006-11-13 22.68 kB