Aktivitet
Datum2021-03-11
Tid18:30
AktivitetÅrsmöte
PlatsPreliminärt MOK-stugan
AnsvarigLena Fröberg
Anmälan senast2021-03-07 23:59:00 Anmälan
Detaljerad beskrivningPlats: Mjölby klubbstuga (med reservation för ev pandemirestriktioner, vilket kan innebära att mötet blir digitalt istället.)

Tid: kl. 18:30 Enklare förtäring och därefter årsmötesförhandlingar.

Mötet kommer preliminärt även få information från SOFT genom Maria Kraft Helgestrand.

Ombud: Varje röstberättigad förening har en röst. Förening får vid OF-årsmöte företrädas av högst två ombud. Glöm ej att klubbrepresentanten skall ta med behörighetshandling (se inbjudan) som skall vara underskriven av klubben.

Förslag: Förslag till ärenden att behandlas vid OF-årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 10 februari 2020.

Anmälan: För att beräkna förtäringen skall anmälan om antalet deltagare till ÖOF:s årsmöte ske senast 7 mars via kalendern på ÖOF-webb.

Ange eventuella allergier vid anmälan.

Ev frågor besvaras av Lena Fröberg, e-post ordforande@o-of.se eller 070-736 19 96.


Anmälda 2021-01-26 06:55:05
Anmälningsdag Namn Anmälare Kommentar  
2021-01-02 13:05:04 Per Magnusson, LOK Per Magnusson   Ta bort
2021-01-02 21:18:31 Björn Karlsson, OK Denseln Björn Karlsson   Ta bort
2021-01-08 16:11:58 Christer Lilja, OK Denseln     Ta bort
Summa: 3      

Vill du ta bort din anmälning? I så fall kan du klicka på det röda krysset till höger om anmälningen (syns endast om anmälningstiden ej gått ut).

Anmälan Anmälan

<- Till programmet