Om ÖOF:s hemsida

Vem arbetar med sidorna?

Per Magnusson, webmaster@o-of.se är redaktör för ÖOF:s webbplats.

Bidrag till webbsidan

Om du har någon information du vill nå ut med som platsar på ÖOF:s webbsida så skickar du den lämpligen till webmaster@o-of.se. Samma sak gäller om du har synpunkter eller förbättringsförslag.

Tanken är att webbredaktionen ska lägga upp färdiga bidrag, inte att vi ska skapa bidragen eller att vi ska behöva lägga någon nämnvärd möda på att formulera om eller korrigera inskickade bidrag. Därför finns följande rekommendationer för hur text/nyhetsbidrag bör utformas:

  • Kör texten genom rättstavningen i t.ex. Word och korrigera fel innan den skickas in.
  • Texten ska vara uppdelad i Rubrik - Ingress - Brödtext. Ibland räcker det med rubrik och ingress om det inte är så mycket som ska sägas.
  • Bidrag kan tas emot i många olika format som t.ex. vanligt mejl, ODT, PDF, DOC, DOCX mm.
  • Ange på vilken/vilka sidor du vill ha informationen presenterad, t.ex. huvudsidan, ungdomssidan eller juniorsidan.

ÖOF:s hemsida är till för att informera om ÖOF:s verksamhet samt sådan klubböverskridande information som inte bättre annonseras på klubbarnas egna hemsidor. Ett exempel på något som inte hör hemma på ÖOF:s sida är reklam för enskilda klubbars tävlingar (en rad med länk i kalendern ska dock finnas med).

RSS-flöde

Det går att hålla koll på nyheter på ÖOF:s hemsida via ett RSS-flöde. Du kommer till sidan med länkar till RSS-flödet genom att klicka på följande länk:

[RSS] ÖOF:s RSS-flöden

För dig som inte är bekant med RSS så kan du läsa mer på Wikipedia.

Hemsidans adress (URL)

Du kan nå ÖOF:s hemsida via två olika adresser (s.k. URL:er). Dels https://öof.se och dels https://o-of.se. Anledningen till att det finns två olika adresser som fungerar är att vi inte vågar lita på att det i alla lägen och från alla program går att använda adresser med svenska tecken (s.k. IDN-namn). I sådana fall är det bra att ha adressen o-of.se som backup.

Själva webbsidorna fungerar automatiskt på båda adresserna, men en del tjänster som t.ex. e-postadresser och e-postlistor kräver en del manuellt jobb för varje e-postadress för att de ska fungera med de båda alternativa adresserna. Ambitionen är att båda varianterna alltid ska fungera, men om du upptäcker att så inte är fallet så är vi tacksamma om du hör av dig till webmaster@o-of.se.

Inloggning på hemsidan

Om du t.ex. har behov av att skriva nyheter, lägga in aktiviteter i kalendern eller komma åt något arbetsrum kan du få ett eget konto så att du kan logga in på hemsidan. Kontakta webmaster@o-of.se om du vill ha ett konto.

Mer om inloggning finns att läsa på sidan om inloggning.

E-postlistor

Det finns ett antal e-postlistor på ÖOF:s hemsida och fler kan skapas om det finns behov för det. Mer om detta finns att läsa på sidan om e-postlistor.