O-ligan


Program för O-ligan i Östergötland 2019

Nedanstående tävlingar beslutades ingå i O-ligan 2019. (Samtliga nationella och distrikts-tävlingar i Östergötland.)

April
6Kolmårdsdubbeln, OK Kolmården, medel
13Skullebomedeln, IFK Linköping OS, medel
14Björkforskampen, Björkfors GoIF, medel
22TGOK-orienteringen, Tjällmo-Godegårds OK, medel
28OK Motalas vårtävling, OK Motala, medel
Maj
1Svartåfejden, Mjölby OK, medel
8Ljunsgbrokampen, OK Skogsströvarna, medel
14Staffans Minne, Boxholms OK, sprint
19DM Sprint, OK 64 Torpa, sprint
Augusti
8Stjärnorpsmedeln, Stjärnorps SK, medel
18Tjällmoträffen, Tjällmo-Godegårds OK, lång
24Ramunderdubbeln, Skogspojkarnas OK, medel
25Ramunderdubbeln, Skogspojkarnas OK, lång
30DM natt, OK Eken, natt
September
1DM lång, Linköpings OK, lång
7DM medel, OK Motala, medel
Oktober
20Oktobertävlingen i Motala, Motala AIF, lång

Till arrangör av tävling med O-ligan:

Vi i Ungdomskommittén hoppas att ni har möjlighet att uppmärksamma ungdomarna vid er tävling. Några ungdomsklasser bör bära nummerlapp. Det är bra att ha en speaker som känner igen och bevakar ungdomsklasserna. För att någon klass alltid ska bli uppmärksammad och för att alla klasser ska bli lika uppmärksammade uppmanar vi därför till att årets arrangörer följer detta schema för vilken klass som främst uppmärksammas:

April
6Kolmårdsdubbeln, OK Kolmården, HD12
13Skullebomedeln, IFK Linköping OS, HD16
14Björkforskampen, Björkfors GoIF, HD14
22TGOK-orienteringen, Tjällmo-Godegårds OK, HD12
28OK Motalas vårtävling, OK Motala, HD16
Maj
1Svartåfejden, Mjölby OK, HD14
8Ljunsgbrokampen, OK Skogsströvarna, HD12
14Staffans Minne, Boxholms OK, HD16
19DM Sprint, OK 64 Torpa, HD14
Augusti
8Stjärnorpsmedeln, Stjärnorps SK, HD12
18Tjällmoträffen, Tjällmo-Godegårds OK, HD14
24Ramunderdubbeln, Skogspojkarnas OK, HD16
25Ramunderdubbeln, Skogspojkarnas OK, HD12
30DM natt, OK Eken, HD14
September
1DM lång, Linköpings OK, HD16
7DM medel, OK Motala, HD12
Oktober
20Oktobertävlingen i Motala, Motala AIF, HD14

Aktuell ställning i O-ligan kommer att finnas på Eventor och detta hittar ni via länken: https://eventor.orientering.se/Standings/View/Series/781

Poängberäkning

17 tävlingar ingår i år varav de 9 tävlingar med bäst resultat räknas.

För placeringarna 1 - 12 ges poängen 15, 12, 10, 9 t.o.m. 1. Vid lika resultat delas poängen för två (eller ev. fler) placeringar mellan berörda.

Alla startande med högre placering än 12 erhåller en poäng som räknas in i klubbtävling.

För att O-liganpoäng ska delas ut krävs dock att tävlingen även ger Sverigelistanpoäng, dvs. att tävlingen anses rättvis och snöfri.

Individuella klasser, U1 - U2, kortklasser och Inskolning

Alla startande erhåller en poäng som räknas in i klubbtävling och Raketen. Poäng erhålles även om tävlingen bryts.

Klubbtävling

Alla placeringspoäng plus alla startpoäng räknas samman för alla tävlingar under säsongen.

Raketen

Syftet med Raketen är att premiera deltagande, ej resultat. Varje startande ges en poäng. Startpoängen räknas samman och varje klubbs andel av totalen beräknas. Jämförelse görs med motsvarande tal för föregående säsong, och den klubb som ökat sin andel mest erhåller Raketen-priset. En förutsättning är att klubben under året haft startande i minst 7 av de tävlingar som ingår i O-ligan samt att klubben uppnått totalt minst 28 startpoäng.

Exempel:

NAIS andel av startpoängen var 2009 2,3 procent (avrundat) och 2010 3,6 procent (avrundat), en ökning med 155,0 procent, vilket ledde till vinst 2010.

Ansvarig

Ansvarig för O-ligan i Östergötland är ÖOF's Ungdomskommitté genom Joakim Kjellberg, joakim.kjellberg@gmail.com.

Resultat O-ligan tidigare år

Resultat från O-ligan 2019

Resultat från O-ligan 2018


Klubbtävlingen 2018 33.96 kB
O-ligan 2018 40.93 kB
Raketen 2018 33.30 kB

Resultat från O-ligan 2017


Klubbtävlingen 2017 39.47 kB
O-ligan 2017 489.18 kB
Raketen 2017 46.34 kB

Resultat från O-ligan 2016


O-ligan, klubbtävlingen 2016 27.26 kB
O-ligan, raketen 2016 196.26 kB
O-ligan 2016 487.30 kB

Resultat från O-ligan 2015


O-ligan 2015 HD12-16 376.08 kB
O-ligans klubbtävling 2015 133.98 kB
Raketen 2015 222.58 kB

Resultat från O-ligan 2014


O-ligan 2014, individuell 310.32 kB
Klubbtävlingen 2014 192.21 kB
Raketen 2014 213.59 kB

Resultat från O-ligan 2013


O-ligan 2013, klubbtävling 174.38 kB
O-ligan 2013, individuell 269.77 kB
O-ligan 2013, raketen 179.19 kB

Resultat från O-ligan 2012


Slutresultat Klubbtävlingen 2012 43.28 kB
Slutresultat "Raketen" 2012 126.96 kB
D12 Slutställning O-ligan 2012 30.35 kB
D14 Slutställning O-ligan 2012 37.97 kB
D16 Slutställning O-ligan 2012 32.07 kB
H12 Slutställning O-ligan 2012 38.22 kB
H14 Slutställning O-ligan 2012 41.35 kB
H16 Slutställning O-ligan 2012 39.25 kB

Resultat från O-ligan 2011


Damer - slutställning 2011 44.06 kB
Herrar - slutställning 2011 51.64 kB
Klubbtävling - slutställning 2011 35.50 kB
Raketen - slutställning 2011 77.71 kB

Resultat från O-ligan 2010


Damer 2010, slutställning 42.60 kB
Herrar 2010, slutställning 46.40 kB
Klubbtävling 2010, slutställning 34.16 kB
Raketen 2010, slutställning 72.78 kB

Resultat från O-ligan 2009


D12-16 74.31 kB
H12-16 84.33 kB
Klubbresultat 34.40 kB
Raketen 73.84 kB

Resultat från O-ligan 2008


D12-16 49.75 kB
H12-16 56.04 kB
Klubbresultat 33.45 kB
Raketen 73.67 kB

Resultat från O-ligan 2007


D12-16 40.11 kB
H12-16 41.56 kB
Klubbresultat 30.36 kB
Raketen 72.46 kB

Resultat från O-ligan 2006


D12-16 39.82 kB
H12-16 41.49 kB
Klubbresultat 30.37 kB
Raketen 69.09 kB

Resultat från O-ligan 2005


D12-16 39.76 kB
H12-16 43.74 kB
Klubbresultat 31.22 kB
Raketen 72.76 kB

Resultat från O-ligan 2004


D12-16 317.31 kB
H12-16 345.12 kB
Klubbresultat 39.10 kB
Raketen 44.62 kB