E-postlistor

ÖOF har ett antal e-postlistor för att enklare kunna sprida information till olika funktionärer. En e-postlista är en mejladress som skickar vidare mejl till alla som är anmälda till e-postlistan. Man kan alltså på detta vis nå många personer genom att skicka ett mejl till en enda adress.

SOFT har ett antal nyhetsbrev med olika inriktning som det också kan vara intressant att anmäla sig till. Mer information finns på SOFT:S sida om nyhetsbrev.

Att börja eller sluta prenumerera

Man måste normalt sett själv anmäla sig till de listor man vill vara med på. På samma sätt ska man själv avanmäla sig från listor man vill gå ur. Anmälan till en e-postlista sker genom att:

  1. Man fyller i sin e-postadress på listans webbsida (se länkar nedan)
  2. Ansökan måste godkännas av webmaster. Det tar normalt minst ett dygn.
  3. När ansökan blivit godkänd får du ett automatgenererat mejl med mer information.

Tidvis kommer det enormt många illasinnade försök att komma med på e-postlistor, så webmaster kan behöva neka hundratals ansökningar per dygn. Då är det lätt att missa en legitim ansökan. Om din ansökan inte blivit godkänd inom ett par dygn (eller du har mer bråttom), så skicka ett mejl till webmaster och förklara vem du är och vilken lista du vill komma med på.

Webblistans administratör (normalt ÖOF:s webbmaster, webmaster@o-of.se) kan också lägga till och ta bort folk från listor, men för att minska arbetsbördan uppmuntras alla att själva försöka sköta detta.

Avanmälan går till på ungefär samma sätt.

När man är med på en e-postlista kan man även via listans webbsida ändra en massa inställningar som t.ex. om man ska få månatliga påminnelsemejl om lösenord etc.

E-postlistor

Vi har problem med att det kommer in många (ibland fler än 100 per dygn) automatiserade ansökningar om att komma med på olika e-postlistor från illsainnat håll. För att om möjligt minska problemet så visar vi numera inte längre adresserna till listorna rakt av för alla besökare.

För att se adresserna måste du mata in 1234 i rutan nedan och klicka på Visa. Förhoppningsvis överlistar det illasinnade program som är ute på webben och letar efter listor som går att anmäla sig till.


Lista Webbsida Beskrivning
Orienterare Visas inte (se ovan) Orienterare i Östergötland som vill nås av mejl-information från ÖOF.
Styrelsen Visas inte (se ovan) ÖOF:s styrelse
Klubbar Visas inte (se ovan) Kontaktpersoner i orienteringsklubbarna i distriktet. Varje klubb bör ha minst en person med på denna lista och den eller de personerna bör ta ansvar för att skicka relevant information vidare i klubben.
Ungdomskommitte Visas inte (se ovan) Ungdomskommittén i ÖOF.
Ungdomsledare Visas inte (se ovan) Ungdomsledare i ÖOF.
Arrkom Visas inte (se ovan) ÖOF:s arrangemangskommitté.
SKK-medlemmar Visas inte (se ovan) Medlemmar av SKK.

Påminnelsemejl

Varje medlem på en e-postlista får en gång i månaden ett automatiskt påminnelsemejl för att påminna om det personliga lösenordet för listan (såvida man inte gjort en inställning på listans webbsida att man inte vill få påminnelsemejl). Lösenordet behövs egentligen bara för att ändra inställningar eller se vilka andra som är med på listan. Inloggning sker via listans webbsida.

Nya listor

Det går lätt att skapa nya e-postlistor, så om din kommitté eller arbetsgrupp behöver en lista så är det bara att säga till webmaster@o-of.se. Om du vill ha en ny lista ska du ange följande:

  • Vad ska listan heta?
  • Vilka e-postadresser ska vara med på listan från början?
  • Ska vem som helst få anmäla sig till listan?
  • Ska vem som helst (eller bara medlemmar på listan) få skicka mejl till listan?

Vett och etikett

E-postlistorna får endast användas för relevant information inom och till ÖOF. Det är strängt förbjudet att göra utskick av reklam och annat spam till någon av listorna.

Problem

Om du har problem med e-postlistorna och ett par genomläsningar av instruktionerna på denna sida inte räcker till för att lösa dem kan du kontakta webmaster@o-of.se.