E-postkonton på o-of.se

En del personer, företrädesvis sådana som är mycket aktiva i förbundet, har begåvats med e-postkonton på o-of.se.

Denna sida beskriver hur man sätter upp sitt konto så att man kan komma åt e-posten.

Åtkomst

Man kan komma åt e-posten via antingen webbmejl eller POP3 (direkt nedladdning av e-posten till e-postprogrammet i sin egen dator). Rekommendationen är att i huvudsak använda POP3, eftersom detta sätt ger ett par viktiga fördelar:

 • E-posten blir inte kvar på webbhotellet och tar därmed inte upp en del av den begränsade plats vi har tillgång till där. Detta argument är inte så starkt eftersom vi åtminstone när detta skrivs har betydligt mer plats än vi behöver.
 • Det är smidigare att läsa e-post via ett program på sin egen dator. Man slipper t ex logga in på en särskild webbsida varje gång man ska kolla mejlen.
Webbmejlen har också några fördelar:
 • Man kan komma åt den från vilken internetansluten dator som helst.
 • Man kan ändra lösenord för sitt mejlkonto där.

Webbmejl

Webbmejl kommer man åt via sin webbläsare mha följande adress: http://webmail.o-of.se.

Om du just fått ett nytt e-postkonto bör du direkt gå in och ändra lösenord via webbmejlen. Användarnamn är din e-postadress, t.ex. namn@o-of.se och lösenordet bör du ha fått när kontot skapades.

Mejl till @öof.se

ÖOF har ju både domänerna o-of.se och öof.se. Eftersom det finns en risk att alla mejlprogram inte stödjer adresser med svenska tecken så sätter vi upp mejlkonton på o-of.se, men normalt lägger vi även till en vidarebefordring från samma adress på öof.se, så om man har adressen kalle@o-of.se så ska mejl skickade till kalle@öof.se också komma rätt. Testa gärna detta innan du berättar för någon att du har adressen kalle@öof.se.

Inställning av e-postprogram

Som ett exempel på hur man lägger upp ett e-postkonto i sitt e-postprogram så är det ungefär så här man gör i Thunderbird:

 • Välj menyalternativet "Verktyg->Kontoinställningar..."
 • Klicka "Lägg till konto...".
 • Välj "Konto för e-post".
 • Ange ditt eget namn och att det är en ÖOF adress, t.ex. Kalle Karlsson, ÖOF.
 • Ange e-postadressen mejladress@o-of.se
 • Klicka Nästa
 • Välj POP (eller IMAP om du tycker det är bättre).
 • Ange web12-esl-se-cyg.cygrids.net som server för inkommande post.
 • Klicka Nästa
 • Ange mejladress@o-of.se som användarnamn för både inkommande och utgående post. Thunderbird fyller nog bara i mejladress, så @o-of.se måste läggas till.
 • Klicka Nästa
 • Ange t.ex. mejladress@o-of.se som kontonamn.
 • Klicka Nästa
 • Klicka slutför.
 • Klicka på "Server för utgående e-post" i rutan till vänster.
 • Klicka "Lägg till..."
 • Fyll i:
  • Beskrivning: mejladress@o-of.se
  • Server: web12-esl-se-cyg.cygrids.net
  • Kryssa för SSL
  • Port: 465 (portnumret borde redan ha ändrats till 465 när du kryssade i SSL)
  • Kryssa för "Använd namn och lösenord"
  • Användarnamn: mejladress@o-of.se
 • Klicka i rutan till vänster på mejladressen du nyss lade till, mejladress@o-of.se.
 • Välj "ÖOF - web12-esl-se-cyg.cygrids.net" som utgående server (SMTP).
 • Klicka på Serverinställningar under mejladress@o-of.se i rutan till vänster.
 • Klicka för SSL (porten ska ändras till 995).
 • Välj om du vill kryssa för någon av rutorna under Serverinställningar.
 • Klicka OK.
 • Prova att skicka ett mejl från kontot. Acceptera certifikatet och ange lösenordet när du får frågan om lösenord. Kryssa för att lösenordet ska kommas ihåg.
 • Klicka på den lilla pilen bredvid Hämta-ikonen och välj kontot mejladress@o-of.se. Ange lösenordet när du får frågan. Kryssa för att lösenordet ska kommas ihåg.
Ungefär samma information behöver fyllas i för andra e-postprogram, men exakt hur det går till att fylla i den skiljer sig.

Om du har problem med mejlen som du inte kan lösa genom att läsa igenom och följa ovanstående instruktioner så kan du kontakta webmaster@o-of.se.