Månadskalender februari 2020

Datum  Tid  Aktivitet  Ansvarig  Underlag  Tid 
1          
2          
v 06  
3          
Ti 4          
On 5          
To 6          
Fr 7          
8          
9          
v 07  
10          
Ti 11          
On 12   Styrelsemöte, LOK-gården  Lena Fröberg       
To 13          
Fr 14 Alla hjärtans dag 
15 10:00  Samling för juniorer  Patrik Kleist       
16          
v 08  
17          
Ti 18          
On 19          
To 20          
Fr 21          
22          
23          
v 09  
24          
Ti 25          
On 26          
To 27          
Fr 28          
29