Månadskalender september 2021

Datum  Tid  Aktivitet  Ansvarig  Underlag  Tid 
On 1          
To 2          
Fr 3          
4          
5          
v 36  
6          
Ti 7          
On 8          
To 9          
Fr 10          
11          
12          
v 37  
13          
Ti 14          
On 15          
To 16          
Fr 17          
18          
19          
v 38  
20          
Ti 21 18:00  Styrelsemöte, LOK-gården  Lena Fröberg       
On 22 Höstdagjämningen 
To 23          
Fr 24          
25          
26          
v 39  
27          
Ti 28          
On 29          
To 30