Månadskalender oktober 2021

Datum  Tid  Aktivitet  Ansvarig  Underlag  Tid 
Fr 1          
2          
3          
v 40  
4          
Ti 5          
On 6          
To 7          
Fr 8          
9          
10          
v 41  
11          
Ti 12          
On 13          
To 14          
Fr 15          
16          
17          
v 42  
18          
Ti 19          
On 20          
To 21          
Fr 22   Styrelsekonferens 22-24 oktober, Gotland  Lena Fröberg       
23          
24          
v 43  
25          
Ti 26          
On 27          
To 28          
Fr 29          
30          
31 Sommartid slutar