Månadskalender januari 2022

Datum  Tid  Aktivitet  Ansvarig  Underlag  Tid 
1 Nyårsdagen 
2          
v 01  
3          
Ti 4          
On 5 Trettodagsafton 
To 6 Trettondedag jul 
Fr 7          
8          
9          
v 02  
10          
Ti 11          
On 12          
To 13          
Fr 14          
15          
16          
v 03  
17          
Ti 18          
On 19 18:00  ÖOF styrelsemöte, Digitalt  Lena Fröberg       
To 20          
Fr 21          
22          
23          
v 04  
24          
Ti 25          
On 26          
To 27          
Fr 28          
29          
30          
v 05  
31