Månadskalender juni 2019

Datum  Tid  Aktivitet  Ansvarig  Underlag  Tid 
1          
2          
v 23  
3   Styrelsemöte  Lena Fröberg       
Ti 4          
On 5          
To 6 Sveriges nationaldag 
Fr 7          
8 Pingstafton 
9 Pingstdagen 
v 24  
10          
Ti 11          
On 12          
To 13          
Fr 14          
15 07:00  USM-läger  Lisa Åberg       
16 13:00  USM-läger  Lisa Åberg       
v 25  
17          
Ti 18          
On 19          
To 20          
Fr 21 Sommarsolståndet 
Midsommarafton 
22 Midsommardagen 
23          
v 26  
24          
Ti 25          
On 26          
To 27          
Fr 28          
29          
30